A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380639. látogatója

Budapest

2014. április 10.,

csütörtök


 

53. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet
A közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről
5296
124/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
5303
125/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
5304
126/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet
A 2014–2020-as programozási időszakban a transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről
5305
127/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételével összefüggő módosításáról
5308
128/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet
A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
5311
129/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról
5315
30/2014. (IV. 10.) BM rendelet
A minimális építőipari rezsióradíj 2014. évi mértékéről
5334
31/2014. (IV. 10.) BM rendelet
Egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről
5335
28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet
Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról
5341
29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet
A muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról
5345
30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet
Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól
5348
18/2014. (IV. 10.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 4/2014. (II. 6.) NGM rendelet módosításáról
5353
12/2014. (IV. 10.) AB határozat
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2011. április 2-től 2011. december 31-ig hatályos 37/B. § (3) bekezdés b) pont szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazhatóságának kizárásáról
5354
135/2014. (IV. 10.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
5362
136/2014. (IV. 10.) KE határozat
Az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
5362
1225/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
A 2007–2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer-átalakítás végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
5362
1226/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
5364
1227/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
A Liget Budapest projekt megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről
5366
1228/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
A Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése tárgyú európai uniós támogatásból megvalósuló projekt előkészítésére vonatkozó támogatáshoz szükséges 2014. évi önrész összegének, valamint a településrendezési tervek módosításához és az engedélyezési eljárások költségeihez szükséges forrás biztosítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
5366
1229/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
A büntetés-végrehajtás szirmabesenyői új objektumának építése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
5369
1230/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, valamint a Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zrt. – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszűnéséből következő – feladatainak ellátásához szükséges források biztosítása érdekében a Miniszterelnökség és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
5371
1231/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
A budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-07 számú szerződés módosítása alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról
5373
1232/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
Az Országos Roma Önkormányzat köznevelési intézményhálózatának fejlesztéséről
5373
1233/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
Az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0007 azonosító számú („Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-Alföldi szakaszának megvalósítása” című) projekttel összefüggésben a Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
5374
1234/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú („Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című) projekt támogatásának növeléséről
5374
1235/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) pályázati konstrukcióra benyújtható, a Belügyminisztériumhoz és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó intézmények pályázatairól
5377
1236/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) pályázati konstrukcióra előzetes kérdőívet benyújtó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában lévő és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó intézmények pályázatairól
5379
1237/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.3.0-08-2008-0001 azonosító számú („Budapest–Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III. ütem” című) projekt támogatásának csökkentéséről és a KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0003 azonosító számú („A Lepsény–Balatonszentgyörgy közötti vasúti vonalszakasz rekonstrukciója 1. szakasz, Lepsény–Szántód–Kőröshegy vonalszakaszának rekonstrukciója” című) projektjavaslat jóváhagyásáról és a projekt 2015. május 31-e után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról
5382
1238/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-2011-0001 azonosító számú [„76. sz. főút 61+700-77+500 km. sz. közötti szakasz 11,5 t-s burkolat megerősítés (Zala és Vas megye)” című] kiemelt projekt támogatásának növeléséről
5384
1239/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0003 azonosító számú („32. sz. főút Hatvan–Jászfényszaru közötti szakasz 115 kN-os tengelyterhelés megerősítése, kerékpárút, valamint a 9+332 km szelvényben vasúti különszintű átvezetés és ívkorrekció építési munkái” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
5386
1240/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
A 8. számú főút TEN-T hálózati szakaszainak a Közlekedés Operatív Program „Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása” prioritásából történő finanszírozásáról
5388
1241/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
Az NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú („Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben” című) projekt támogatásának növeléséről
5390
1242/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
A TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008 azonosító számú („»KultúrSziget« – Agóra Nyíregyháza projekt” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
5392
1243/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
5394
35/2014. (IV. 10.) ME határozat
A Magyarország és Románia között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április 27. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
5396
36/2014. (IV. 10.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5396
37/2014. (IV. 10.) ME határozat
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjai megbízatásának meghosszabbításáról és új tag megbízásáról
5397

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.