A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2014. április 8.,

kedd


 

52. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet
A kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről
4915
120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet
A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
4919
121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet
Egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4921
122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet
A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4934
26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet
A várandósgondozásról
4937
27/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet
Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet, valamint az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet módosításáról
4943
4/2014. (IV. 8.) KüM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (VIII. 30.) KüM rendelet módosításáról
4949
17/2014. (IV. 8.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról
4957
17/2014. (IV. 8.) NFM rendelet
A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatásáról
5261
39/2014. (IV. 8.) VM rendelet
Egyes védett eredetű borok termelését szabályozó rendeletek módosításáról
5271
40/2014. (IV. 8.) VM rendelet
A cukorrépa-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról
5272
41/2014. (IV. 8.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
5274
1220/2014. (IV. 8.) Korm. határozat
A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
5283
1221/2014. (IV. 8.) Korm. határozat
Az M43 autópálya országhatárig történő kiépítéséhez kapcsolódó intézkedésekről
5285
1222/2014. (IV. 8.) Korm. határozat
A „»Kreatív város – fenntartható vidék« új regionális fejlesztési stratégia megvalósításáról Kőszeg város példáján” című koncepcióval kapcsolatos egyes feladatokról
5285
1223/2014. (IV. 8.) Korm. határozat
Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram megvalósítása érdekében a Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
5287
1224/2014. (IV. 8.) Korm. határozat
Az A38 hajó felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
5289
33/2014. (IV. 8.) ME határozat
A Magyar Nyelvstratégiai Intézet igazgatójának kinevezéséről
5291
34/2014. (IV. 8.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
5291

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.