A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. április 3.,

csütörtök


 

50. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
112/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet
A Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok újbóli megtételéről és a Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok megtételéről, valamint a Prümi Szerződés Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről szóló 288/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
4729
113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet
Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere részletes szabályairól
4730
114/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti, a vízgazdálkodás területén való együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
4744
115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet
A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről
4748
116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet
A közúti fuvarozást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
4752
117/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet
Egyes gazdasági társaságok stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
4754
118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet
A gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről
4755
10/2014. (IV. 3.) MNB rendelet
A tőkekövetelményről, a valós értéken értékelt nem realizált nyereségről és veszteségről, az ezekhez kapcsolódó levonásokról és a tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogokról
4756
29/2014. (IV. 3.) BM rendelet
A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól
4759
15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet
Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól
4763
15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet
Egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4766
16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet és a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 69/2013. (XI. 28.) NFM rendelet módosításáról
4774
30/2014. (IV. 3.) VM rendelet
Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4781
31/2014. (IV. 3.) VM rendelet
Egyes környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról
4783
32/2014. (IV. 3.) VM rendelet
Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4785
130/2014. (IV. 3.) KE határozat
Bírói felmentésről
4793
131/2014. (IV. 3.) KE határozat
Bírói felmentésről
4793
132/2014. (IV. 3.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4793
133/2014. (IV. 3.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4794
134/2014. (IV. 3.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4794
1210/2014. (IV. 3.) Korm. határozat
Az erbili magyar főkonzulátus létrehozásával kapcsolatos feladatokról
4794
1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat
A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
4795
1212/2014. (IV. 3.) Korm. határozat
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti szakaszának megvalósítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
4800
1213/2014. (IV. 3.) Korm. határozat
A regionális víziközmű-társaságok közszolgálati szerződés alapján történő finanszírozása érdekében az Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról
4802
1214/2014. (IV. 3.) Korm. határozat
Állami ingatlannak a Magyar Cserkészszövetség részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról
4804
1215/2014. (IV. 3.) Korm. határozat
A KMOP-3.1.1/E-2013-0001 azonosító számú („Márianosztra–Nagyirtás közötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítása” című) projekttel összefüggésben az Ipoly Erdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
4804
1216/2014. (IV. 3.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című) kiemelt projekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének kompenzálásáról
4805
1217/2014. (IV. 3.) Korm. határozat
A TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0014 azonosító számú („A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
4805
1218/2014. (IV. 3.) Korm. határozat
Az egészségügyi infrastrukturális beruházások operatív programok terhére el nem számolható többletköltségei forrásának biztosításáról
4806
1219/2014. (IV. 3.) Korm. határozat
A TÁMOP-6.2.5-B/13/1-2014-0001 azonosító számú („Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
4806

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.