A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2014. április 1.,

kedd


 

49. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
108/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
4675
109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet
Az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről
4675
110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet
Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4676
111/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet
A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó közös érdekű projektek és azok engedélyezési eljárásának megkönnyítéséről, koordinálásáról
4684
28/2014. (IV. 1.) BM rendelet
A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról
4685
1197/2014. (IV. 1.) Korm. határozat
Az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tag felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tag kinevezéséről
4688
1198/2014. (IV. 1.) Korm. határozat
A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról
4688
1199/2014. (IV. 1.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatás 2014. évi céljairól
4689
1200/2014. (IV. 1.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
4690
1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
4698
1202/2014. (IV. 1.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról, a Fővárosi Törvényszék egyes szervezeti egységeinek megfelelő színvonalú elhelyezéséhez kapcsolódó intézkedésekről és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1664/2012. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
4709
1203/2014. (IV. 1.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat módosításáról
4713
1204/2014. (IV. 1.) Korm. határozat
Az Auer Akadémia, hegedűfesztivál és nemzetközi hegedűverseny támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
4715
1205/2014. (IV. 1.) Korm. határozat
A HYGINETT Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról
4717
1206/2014. (IV. 1.) Korm. határozat
Tatabánya és Esztergom térségének kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról
4717
1207/2014. (IV. 1.) Korm. határozat
Kisbér város külterületén fekvő egyes szántó művelési ágú ingatlanok beruházási célterületté nyilvánításáról
4718
1208/2014. (IV. 1.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
4718
1209/2014. (IV. 1.) Korm. határozat
A Közép-Dunántúli Operatív Program és a Dél-Alföldi Operatív Program keretében városrehabilitáció tárgyú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről
4722

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.