A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381554. látogatója

Budapest

2014. március 31.,

hétfő


 

48. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet
Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4609
8/2014. (III. 31.) MNB rendelet
Az „Ybl Miklós” ezüst emlékérme kibocsátásáról
4611
9/2014. (III. 31.) MNB rendelet
Az „Ybl Miklós” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4613
26/2014. (III. 31.) BM rendelet
Az Országgyűlési Õrség hivatásos állományú tagjainak 2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről, valamint az Országgyűlési Õrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról
4615
27/2014. (III. 31.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról
4617
14/2014. (III. 31.) NGM rendelet
A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól
4628
14/2014. (III. 31.) NFM rendelet
Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4636
29/2014. (III. 31.) VM rendelet
Az állami digitális távérzékelési adatbázisról
4647
121/2014. (III. 31.) KE határozat
Bírói felmentésről
4651
122/2014. (III. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4651
123/2014. (III. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4651
124/2014. (III. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4652
125/2014. (III. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4652
126/2014. (III. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4652
127/2014. (III. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4653
128/2014. (III. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4653
129/2014. (III. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4653
1195/2014. (III. 31.) Korm. határozat
Az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
4654
1196/2014. (III. 31.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. és 6. prioritásának módosításáról
4669

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.