A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381564. látogatója

Budapest

2014. március 27.,

csütörtök


 

46. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
23/2014. (III. 27.) EMMI rendelet
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
4536
5/2014. (III. 27.) HM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról
4537
28/2014. (III. 27.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
4540
1179/2014. (III. 27.) Korm. határozat
A Givaudan Hungary Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról
4554
1180/2014. (III. 27.) Korm. határozat
„A székesfehérvári királyi bazilika embertani leleteinek genetikai azonosítása” című projekt 1. ütemének megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
4554
1181/2014. (III. 27.) Korm. határozat
A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
4556
1182/2014. (III. 27.) Korm. határozat
Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiájáról és nemzetközi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó szakpolitikai koncepciójáról (2014–2020)
4558
1183/2014. (III. 27.) Korm. határozat
Az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
4559
1184/2014. (III. 27.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és egyes projektek többletforrás igényének jóváhagyásáról
4562
1185/2014. (III. 27.) Korm. határozat
A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akciótervei egyes prioritásainak módosításáról
4567

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.