A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381541. látogatója

Budapest

2014. március 26.,

szerda


 

45. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
105/2014. (III. 26.) Korm. rendelet
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4505
106/2014. (III. 26.) Korm. rendelet
Az „Antenna Hungária” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os társasági részesedése állami tulajdonban álló társaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
4506
27/2014. (III. 26.) VM rendelet
A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet, valamint a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet módosításáról
4507
113/2014. (III. 26.) KE határozat
Bírói felmentésről
4509
114/2014. (III. 26.) KE határozat
Bírói felmentésről
4509
115/2014. (III. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4509
116/2014. (III. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4510
117/2014. (III. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4510
118/2014. (III. 26.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
4510
119/2014. (III. 26.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
4511
120/2014. (III. 26.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
4511
1168/2014. (III. 26.) Korm. határozat
Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti Társulási Megállapodás szövegének végleges megállapításáról
4512
1169/2014. (III. 26.) Korm. határozat
A 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat módosításáról
4512
1170/2014. (III. 26.) Korm. határozat
A megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt alapítói jogok megyei önkormányzatok részére történő átadásáról
4513
1171/2014. (III. 26.) Korm. határozat
Az egyes közúti közlekedési rendszerek közötti együttműködési képesség feltételeinek megteremtéséről, valamint az ezen rendszerek által gyűjtött adatok kölcsönös felhasználása jogi kereteinek kialakításáról
4514
1172/2014. (III. 26.) Korm. határozat
2018–2020. évi UEFA Labdarúgó Európa-bajnokság döntője 3 csoportmérkőzésének és egy nyolcad- vagy negyeddöntő mérkőzésének rendezési joga megszerzése érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetség által benyújtandó pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekről
4515
1173/2014. (III. 26.) Korm. határozat
A GlaxoSmithKline Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
4516
1174/2014. (III. 26.) Korm. határozat
A kecskeméti atlétikai centrum beruházásról
4516
1175/2014. (III. 26.) Korm. határozat
A székesfehérvári Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság „f. a.” vagyoni elemeinek megvásárlása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
4517
1176/2014. (III. 26.) Korm. határozat
A „Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma Fiatalok” ösztöndíjprogram új elemének finanszírozása, valamint a Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
4519
1177/2014. (III. 26.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról
4522
1178/2014. (III. 26.) Korm. határozat
A Regionális Operatív Programból megvalósított országos mellékúthálózat felújítási program folytatásáról
4533

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.