A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. március 25.,

kedd


 

43. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet
A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről
4400
97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet
A kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról
4406
98/2014. (III. 25.) Korm. rendelet
Egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról
4415
99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4434
100/2014. (III. 25.) Korm. rendelet
A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv környezeti célkitűzéseinek teljes körű átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
4439
101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet
Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről
4443
24/2014. (III. 25.) VM rendelet
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
4449
25/2014. (III. 25.) VM rendelet
A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosításáról
4450
1162/2014. (III. 25.) Korm. határozat
A Digitális Nemzet Fejlesztési Programról
4452
1163/2014. (III. 25.) Korm. határozat
Társasági részesedés megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről
4452
1164/2014. (III. 25.) Korm. határozat
A fővárosi közösségi közlekedés 2014. évi működtetésével kapcsolatos egyes kérdésekről
4453
1165/2014. (III. 25.) Korm. határozat
Az ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú („Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban” című) projekt támogatásának növeléséről
4454
1166/2014. (III. 25.) Korm. határozat
A DAOP-1.1.1/B-13-2013-0001 azonosító számú („»Csillag« Bölcsőde és Óvoda fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről
4456

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.