A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2014. március 20.,

csütörtök


 

41. szám


 

Ára: 3885 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
87/2014. (III. 20.) Korm. rendelet
A bizalmi vagyonkezelő vállalkozások pénzügyi biztosítékainak egyes szabályairól
4253
88/2014. (III. 20.) Korm. rendelet
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4255
89/2014. (III. 20.) Korm. rendelet
Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4255
90/2014. (III. 20.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
4264
91/2014. (III. 20.) Korm. rendelet
Az új földforgalmi szabályozással összefüggésben a Nemzeti Földalapról szóló törvény egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról
4267
92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet
A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
4271
93/2014. (III. 20.) Korm. rendelet
A Miracle Europe Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
4274
20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet
A szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról
4275
21/2014. (III. 20.) EMMI rendelet
A veleszületett rendellenességek bejelentéséről és nyilvántartásuk rendjéről
4284
22/2014. (III. 20.) EMMI rendelet
Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet módosításáról
4286
4/2014. (III. 20.) HM rendelet
Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról
4289
23/2014. (III. 20.) VM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról
4290
8/2014. (III. 20.) AB határozat
Az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének, valamint ezzel összefüggésben az Alaptörvény II. cikkének és a B) cikk (1) bekezdésének értelmezéséről
4303
1001/2014. (III. 20.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról
4321
1151/2014. (III. 20.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
4323
1152/2014. (III. 20.) Korm. határozat
A 2007–2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről
4323
1153/2014. (III. 20.) Korm. határozat
A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról
4328
1154/2014. (III. 20.) Korm. határozat
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett, agrárvállalkozások számára elérhető hitelprogramok módosításáról
4330
1155/2014. (III. 20.) Korm. határozat
A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
4331
1156/2014. (III. 20.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
4333
1157/2014. (III. 20.) Korm. határozat
A 2014. évi választások lebonyolításához kapcsolódó kötelezettségvállalásról és forrásbiztosításról
4335
1158/2014. (III. 20.) Korm. határozat
Az állami tankönyvfejlesztés és kiadás feltételeinek megteremtése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
4335
1159/2014. (III. 20.) Korm. határozat
A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
4337
1160/2014. (III. 20.) Korm. határozat
A Madách év 2014. programsorozat keretében Alsósztregován, Az ember tragédiája elnevezésű kiállítás megrendezésének támogatása, valamint a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
4339
1161/2014. (III. 20.) Korm. határozat
A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezéséhez szükséges intézkedésekről
4342
28/2014. (III. 20.) ME határozat
A Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló, Bécsben 1993. június 1. napján aláírt Megállapodásnak az ICMPD belső adórendszere bevezetésével kapcsolatos negyedik módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
4342
29/2014. (III. 20.) ME határozat
Magyarország és Algéria között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
4343
30/2014. (III. 20.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
4343
31/2014. (III. 20.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a katasztrófák vagy súlyos szerencsétlenségek esetén történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1996. április 26-án aláírt Egyezmény módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
4344
32/2014. (III. 20.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar–ukrán államhatáron átvezető, Nagyhódos és Nagypalád (Velyka Palad’) települések közötti közúti kapcsolat létesítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
4344

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.