A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380825. látogatója

Budapest

2014. január 17.,

péntek


 

4. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
5/2014. (I. 17.) Korm. rendelet
A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról
471
6/2014. (I. 17.) Korm. rendelet
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
471
7/2014. (I. 17.) Korm. rendelet
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
472
1002/2014. (I. 17.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
489
1003/2014. (I. 17.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1864/2013. (XI. 19.) Korm. határozat módosításáról
489
1004/2014. (I. 17.) Korm. határozat
A vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedések végrehajtása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
491
1005/2014. (I. 17.) Korm. határozat
A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. tanműhely létrehozására és annak felszerelésére irányuló beruházásának támogatásáról
494
1006/2014. (I. 17.) Korm. határozat
A Gandhi Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény fejlesztését célzó kiemelt tervezési felhívás közzétételéről és a Dél-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról
494
1007/2014. (I. 17.) Korm. határozat
Az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0074 azonosító számú („Interaktív sör- és gasztronómiai pincemúzeum Szolnokon” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
496
1008/2014. (I. 17.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0016 azonosító számú („Közúti hidak fejlesztése az országos közúthálózat főútvonalain” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
496
1009/2014. (I. 17.) Korm. határozat
A TÁMOP 5.4.6/B-13/1-2013-0001 azonosító számú („JelEsély: A magyar jelnyelv sztenderdizációjának elméleti és gyakorlati lépései” című) projekt akciótervi nevesítéséről
498
1010/2014. (I. 17.) Korm. határozat
A NAP_13 kódszámú („Nemzeti Agykutatási Program támogatása” című) kiírásra érkezett projekt támogatásának jóváhagyásáról
500
1011/2014. (I. 17.) Korm. határozat
A „Kreatív város – fenntartható vidék” a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósíthatóságával kapcsolatos egyes kérdésekről
500
1012/2014. (I. 17.) Korm. határozat
A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról
501
4/2014. (I. 17.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
502

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.