A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380822. látogatója

Budapest

2014. március 14.,

péntek


 

39. szám


 

Ára: 5460 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
76/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
Az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről
3885
77/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
3886
78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól
3894
79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
Az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről
3915
80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
Egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
3928
81/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
3938
82/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
3940
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
3940
84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
3957
23/2014. (III. 14.) BM rendelet
A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról
3959
23/2014. (III. 14.) KIM rendelet
Egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
3960
13/2014. (III. 14.) NGM rendelet
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasságorvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, valamint a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosításáról
3963
12/2014. (III. 14.) NFM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
3965
13/2014. (III. 14.) NFM rendelet
A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet és a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról
3970
21/2014. (III. 14.) VM rendelet
Az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb tárgyú módosításáról
3971
22/2014. (III. 14.) VM rendelet
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
3979
1137/2014. (III. 14.) Korm. határozat
A Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2014. évi adományozásáról
3998
1138/2014. (III. 14.) Korm. határozat
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
3999
1139/2014. (III. 14.) Korm. határozat
A székesfehérvári műszaki felsőoktatás fejlesztéséről
4005
1140/2014. (III. 14.) Korm. határozat
Magyarország új külképviseleteinek biztonságos infokommunikációs ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
4005
1141/2014. (III. 14.) Korm. határozat
A KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0004 azonosító számú („Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről
4008
1142/2014. (III. 14.) Korm. határozat
A Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról és a prioritás keretének növeléséről
4010
1143/2014. (III. 14.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosító számú („A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról
4013
1144/2014. (III. 14.) Korm. határozat
A XIX. Uniós fejlesztések fejezet 1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség cím 2014. évi eredeti előirányzatainak az európai uniós források felhasználásáért felelős irányító hatóságok működtetésére kijelölt minisztériumok és a Miniszterelnökség fejezet részére történő átcsoportosításáról
4015

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.