A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2014. március 12.,

szerda


 

37. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2014. (III. 12.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról
3532
22/2014. (III. 12.) BM rendelet
Az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról
3536
16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
3538
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
3543
14/2014. (III. 12.) KIM rendelet
Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról
3591
15/2014. (III. 12.) KIM rendelet
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendeletnek és egyes kapcsolódó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével, valamint egyéb törvényi változásokkal összefüggésben szükséges módosításáról
3591
12/2014. (III. 12.) NGM rendelet
Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
3594
19/2014. (III. 12.) VM rendelet
Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
3597
20/2014. (III. 12.) VM rendelet
A méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól
3613
91/2014. (III. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3618
92/2014. (III. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3618
93/2014. (III. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3619
94/2014. (III. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3619
95/2014. (III. 12.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről
3620
96/2014. (III. 12.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről
3620
97/2014. (III. 12.) KE határozat
Rektori megbízásról
3621
98/2014. (III. 12.) KE határozat
Rektori megbízásról
3621

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.