A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380825. látogatója

Budapest

2014. március 10.,

hétfő


 

36. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2014. (III. 10.) NMHH rendelet
A polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet módosításáról
3502
21/2014. (III. 10.) BM rendelet
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról
3503
14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról
3507
15/2014. (III. 10.) EMMI rendelet
A szívinfarktussal kapcsolatos megbetegedések bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről
3520
13/2014. (III. 10.) KIM rendelet
Az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
3524
18/2014. (III. 10.) VM rendelet
A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet és a vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet módosításáról
3527
90/2014. (III. 10.) KE határozat
Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása kitűzéséről
3529

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.