A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381624. látogatója

Budapest

2014. március 7.,

péntek


 

35. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
20/2014. (III. 7.) BM rendelet
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
3448
16/2014. (III. 7.) VM rendelet
A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet módosításáról
3466
17/2014. (III. 7.) VM rendelet
Az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről
3466
7/2014. (III. 7.) AB határozat
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44. §-ának "méltányolható közérdekből," szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
3472
Köf.5.073/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
3493
Köm.5074/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
3497

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.