A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. március 6.,

csütörtök


 

34. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról
3347
61/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
3361
62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
Az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
3362
63/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról
3399
11/2014. (III. 6.) NFM rendelet
A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet módosításáról
3401
89/2014. (III. 6.) KE határozat
Rektori megbízásról
3403
1104/2014. (III. 6.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3403
1105/2014. (III. 6.) Korm. határozat
A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
3404
1106/2014. (III. 6.) Korm. határozat
Az egyes 2013. évi kimagasló sporteredmények állami jutalmának támogatása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
3406
1107/2014. (III. 6.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
3408
1108/2014. (III. 6.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
3410
1109/2014. (III. 6.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról
3417
1110/2014. (III. 6.) Korm. határozat
A Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és a prioritás keretének növeléséről
3420
1111/2014. (III. 6.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról
3423
1112/2014. (III. 6.) Korm. határozat
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról
3425
1113/2014. (III. 6.) Korm. határozat
A Közép-Dunántúli Operatív Program, az Észak-Alföldi Operatív Program és az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében városrehabilitáció tárgyú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról
3427
1114/2014. (III. 6.) Korm. határozat
A KDOP-4.2.1/A-2008-0005 azonosító számú [„7324. j. Devecser–Sümeg ök. út 6+000–16+314 km szelvény (Nemeshany–Csabrendek) közötti szakaszának felújítása” című] projekt támogatásának növeléséről
3431
1115/2014. (III. 6.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című) nagyprojekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról
3433
1116/2014. (III. 6.) Korm. határozat
A KEOP-4.2.0/B/11-2011-0027 azonosító számú („Bio-fűtőmű létesítése Mohácson” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
3435
1117/2014. (III. 6.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0001 azonosító számú („Budapest Kelenföld–Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciója 1/3. ütem: Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése és a Szent István utcai közúti felüljáró építése Érden” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról, valamint a projekt 2015. május 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról
3435
1118/2014. (III. 6.) Korm. határozat
A TÁMOP-6.2.7-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügyi) Rendszer bevezetését támogató módszertan-, szolgáltatás-, képzés- és humánerőforrás-fejlesztés” című] projekt akciótervi nevesítéséről
3438
1119/2014. (III. 6.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú („Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítása és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című) projekt támogatásának növeléséről
3440
1120/2014. (III. 6.) Korm. határozat
Az NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0005 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 8311 és 8408. j. utakon” című) projekt támogatásának növeléséről
3442
1121/2014. (III. 6.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről
3444
1122/2014. (III. 6.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti Partnerségi Megállapodás elfogadásáról és Európai Bizottság számára történő benyújtásáról
3445

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.