A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380639. látogatója

Budapest

2014. március 4.,

kedd


 

33. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet
A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról
3300
56/2014. (III. 4.) Korm. rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével és egyéb törvényi változásokkal összefüggésben szükséges módosításáról
3301
57/2014. (III. 4.) Korm. rendelet
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
3304
58/2014. (III. 4.) Korm. rendelet
Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
3306
59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet
A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
3308
1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról
3312
18/2014. (III. 4.) BM rendelet
Az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatásáról
3330
19/2014. (III. 4.) BM rendelet
A Békés Megyei Építész Kamara közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének a megszüntetéséről
3336
10/2014. (III. 4.) NFM rendelet
A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet hatályon kívül helyezéséről
3336
1098/2014. (III. 4.) Korm. határozat
A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
3337
1099/2014. (III. 4.) Korm. határozat
Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról
3338
1100/2014. (III. 4.) Korm. határozat
A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő feladatokról
3341
1101/2014. (III. 4.) Korm. határozat
Az iváncsai tanuszoda megnyitásával kapcsolatos egyes feladatokról
3341
1102/2014. (III. 4.) Korm. határozat
A gödöllői uszoda beruházási program egyes kérdéseiről
3342
1103/2014. (III. 4.) Korm. határozat
A kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatban egyes kormányhatározatok módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről
3343

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.