A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2014. március 3.,

hétfő


 

32. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
52/2014. (III. 3.) Korm. rendelet
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
3272
53/2014. (III. 3.) Korm. rendelet
A nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
3273
54/2014. (III. 3.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között az Indonéz Köztársaság részére Magyarország által nyújtandó kedvezményes hitel általános feltételeiről, eljárási rendjéről, intézményi hátteréről és pénzügyi kereteiről szóló keretmegállapodás szövegének kihirdetéséről
3288
87/2014. (III. 3.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
3294
88/2014. (III. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3294
1094/2014. (III. 3.) Korm. határozat
Magyarország negyedik jelentése az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezménye végrehajtásáról
3295
1095/2014. (III. 3.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3295
1096/2014. (III. 3.) Korm. határozat
A magyar–román határszakaszon tervezett határon átnyúló közútkapcsolatok megvalósításával összefüggő feladatokról
3295
1097/2014. (III. 3.) Korm. határozat
A Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat módosításáról
3296
25/2014. (III. 3.) ME határozat
A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
3297
26/2014. (III. 3.) ME határozat
Az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
3297
27/2014. (III. 3.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
3298

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.