A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2014. február 28.,

péntek


 

31. szám


 

Ára: 8610 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet
A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
3057
50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet
A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
3060
51/2014. (II. 28.) Korm. rendelet
A WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
3064
15/2014. (II. 28.) BM rendelet
Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak egészségi alkalmasságáról
3065
16/2014. (II. 28.) BM rendelet
Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, kedvezményekről és támogatásokról
3074
17/2014. (II. 28.) BM rendelet
Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról
3078
13/2014. (II. 28.) EMMI rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
3082
2/2014. (II. 28.) HM rendelet
A katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi tevékenységekről, ezen tevékenységek elvégzéséhez szükséges egészségügyi szakkiképzések köréről, a szakkiképzési követelményekről, azok szakmai tartalmáról és a szakkiképzés lefolytatására jogosított intézmények köréről
3113
3/2014. (II. 28.) HM rendelet
A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról
3127
12/2014. (II. 28.) KIM rendelet
Egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról
3128
10/2014. (II. 28.) NGM rendelet
A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról
3250
11/2014. (II. 28.) NGM rendelet
A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról
3251
1085/2014. (II. 28.) Korm. határozat
A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatokkal kapcsolatos egyes koncepcionális kérdésekről
3252
1086/ 2014. (II. 28.) Korm. határozat
A köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programról
3253
1087/2014. (II. 28.) Korm. határozat
A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő feladatokról
3254
1088/2014. (II. 28.) Korm. határozat
A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósításáról és beruházási programjáról
3255
1089/2014. (II. 28.) Korm. határozat
A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
3255
1090/2014. (II. 28.) Korm. határozat
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja érdekében a 2014. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról
3258
1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány egy részének átcsoportosításáról, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség közötti előirányzat átcsoportosításról
3260
1092/2014. (II. 28.) Korm. határozat
A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztéséhez kapcsolódó állami infrastruktúra megépítésére vonatkozó kötelezettségvállalásról
3267
1093/2014. (II. 28.) Korm. határozat
Az Érdi Rendőrkapitányság új objektumának építéséhez szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
3267

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.