A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381517. látogatója

Budapest

2014. február 26.,

szerda


 

30. szám


 

Ára: 4830 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
2936
46/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és sport tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
2949
47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól
2953
48/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Takarék Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság összefonódása közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
2955
11/2014. (II. 26.) KIM rendelet
Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról
2956
86/2014. (II. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3052
1084/2014. (II. 26.) Korm. határozat
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatályba lépésével kapcsolatos jogalkotási feladatokról
3052

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.