A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2014. február 24.,

hétfő


 

26. szám


 

Ára: 13020 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2014. évi XIV. törvény
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
2506
2014. évi XV. törvény
A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól
2539
2014. évi XVI. törvény
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2579
38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól
2745
39/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
A központi költségvetési szervek szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adó kedvezményeinek befizetési rendjéről
2755
40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2758
41/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
2766
42/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek vízügyi tárgyú módosításáról
2771
10/2014. (II. 24.) EMMI rendelet
A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról
2801
11/2014. (II. 24.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2802
13/2014. (II. 24.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2824
14/2014. (II. 24.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet módosításáról
2829
1078/2014. (II. 24.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors értesítésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2830
1079/2014. (II. 24.) Korm. határozat
A horvát–magyar konferencia előadásai megjelentetésének támogatásával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
2830

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.