A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2014. február 19.,

szerda


 

24. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
35/2014. (II. 19.) Korm. rendelet
Az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól
2461
36/2014. (II. 19.) Korm. rendelet
A tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
2464
37/2014. (II. 19.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
2468
10/2014. (II. 19.) BM rendelet
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról
2469
1/2014. (II. 19.) KüM rendelet
A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról
2472
1068/2014. (II. 19.) Korm. határozat
A Magyar Telekom Nyrt. magyarországi nagybefektetővel való partnerségi együttműködési megállapodás megkötéséről
2473
1069/2014. (II. 19.) Korm. határozat
Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról
2473
1070/2014. (II. 19.) Korm. határozat
Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében („EUFOR RCA”) történő magyar katonai szerepvállalásról
2473
1071/2014. (II. 19.) Korm. határozat
Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő magyar katonai szerepvállalás érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1107/2013. (III. 7.) Korm. határozat módosításáról
2474
1072/2014. (II. 19.) Korm. határozat
A központosított közbeszerzésre kötelezett szervek mobil távközlési szolgáltatásainak igénybevételéről
2474
1073/2014. (II. 19.) Korm. határozat
A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat, valamint a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról
2474
1074/2014. (II. 19.) Korm. határozat
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelése érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról
2475
1075/2014. (II. 19.) Korm. határozat
Nagyhódos és Nagypalád (Velyka Palad’) között közúti határátkelőhely létesítéséről és az ehhez kapcsolódó egyéb feladatokról
2477
1076/2014. (II. 19.) Korm. határozat
Kormánybiztos felmentéséről
2478
1077/2014. (II. 19.) Korm. határozat
A Magyarország német megszállása áldozatainak emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről
2478
24/2014. (II. 19.) ME határozat
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság egyes tagjai megbízatásának visszavonásáról és új tagok megbízásáról
2479

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.