A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2014. február 18.,

kedd


 

23. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet
Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról
2407
34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról
2413
3/2014. (II. 18.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
2421
8/2014. (II. 18.) NFM rendelet
A bányászati koncessziós pályázati eljárásról
2422
Köf.I.5.069/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2425
Köf.5068/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2428
7/2014. (II. 18.) OGY határozat
A Független Rendészeti Panasztestület tagjainak megválasztásáról szóló 10/2008. (II. 28.) OGY határozat módosításáról
2433
8/2014. (II. 18.) OGY határozat
A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság felkéréséről, Simon Gábor volt MSZP elnökhelyettes, országgyűlési képviselő eltitkolt vagyonának tisztázása tárgyában
2433
9/2014. (II. 18.) OGY határozat
Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint ? külföldi befolyásszerzési törekvéseknek ? feltárására irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 101/2013. (XII. 12.) ?G? határozat módosításáról
2434
1061/2014. (II. 18.) Korm. határozat
A védelmi igazgatás tervrendszerének bevezetéséről
2434
1062/2014. (II. 18.) Korm. határozat
Az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1042/2011. (III. 10.) Korm. határozat, továbbá szerződésekben meghatározott hasznosítási célok módosításáról szóló 1763/2013. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról
2438
1063/2014. (II. 18.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
2438
1064/2014. (II. 18.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról
2448
1065/2014. (II. 18.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0015 azonosító számú („Sopron-Nyugat vontatási alállomás teljes korszerűsítésének megvalósítása” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
2451
1066/2014. (II. 18.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú [„47. számú főút Békés megyei szakasz (132+921–167+332 kmsz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és párhuzamos kerékpárút építése kivitelezési munkáinak elvégzése” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
2453
1067/2014. (II. 18.) Korm. határozat
Az NYDOP-5.3.1/A-12-k2-2013-0001 azonosító számú („24 tantermes iskola és óvoda építése Szombathelyen” című) projekt támogatásának növeléséről
2455
23/2014. (II. 18.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Szeged–Szabadka–Bácsalmás vasútvonal felújításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2457

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.