A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. január 10.,

péntek


 

2. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2014. (I. 10.) Korm. rendelet
A Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
302
2/2014. (I. 10.) Korm. rendelet
A WEST UNION INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
302
3/2014. (I. 10.) Korm. rendelet
A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
303
4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet
A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Õrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről
303
1/2014. (I. 10.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről
305
1/2014. (I. 10.) KIM rendelet
A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet módosításáról
317
2/2014. (I. 10.) VM rendelet
Az állami topográfiai térképi adatbázisról
318
Köf.5.019/2013/8. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
322
Köf.5.055/2013/9. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
325
Köm.5.060/2013/5. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
329
1/2014. (I. 10.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
332
2/2014. (I. 10.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
332
3/2014. (I. 10.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
333
4/2014. (I. 10.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
334
5/2014. (I. 10.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
335
6/2014. (I. 10.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
335
7/2014. (I. 10.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
336
8/2014. (I. 10.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
336
9/2014. (I. 10.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
337
10/2014. (I. 10.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
337

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.