A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371000. látogatója

Budapest

2014. február 11.,

kedd


 

19. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2014. évi VIII. törvény
A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2218
30/2014. (II. 11.) Korm. rendelet
Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
2245
1058/2014. (II. 11.) Korm. határozat
A „Társadalmi és gazdasági felzárkózás által vezérelt térségi integrált program” megtervezéséhez kapcsolódó feladatokról
2249
1059/2014. (II. 11.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.6/12/1/B-2013-0033 azonosító számú („Integrációs törekvések a debreceni betegellátásban” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
2251
1060/2014. (II. 11.) Korm. határozat
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról
2253
21/2014. (II. 11.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán Vejti és Podravska Moslavina települések közötti révátkelő létesítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2255

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.