A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381630. látogatója

Budapest

2014. december 31.,

szerda


 

189. szám


 

Ára: 9870 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletet módosításáról
26695
377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról
26696
378/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról
26703
379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
26708
380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól
26711
381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
26731
382/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
26736
383/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A tengerész munkaközvetítői és munkaerő-kölcsönzési tevékenység feltételeiről és egyes víziközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
26737
384/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
Egyes földgáz szállítóvezeték-létesítéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
26742
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
26745
386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
26750
387/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
26755
388/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról
26756
389/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról
26757
390/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
26764
391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az e-közigazgatásért felelős miniszter egyes beruházásokhoz szükséges jóváhagyásának és ellenőrzési jogkörének biztosításához szükséges kormányrendeletek módosításáról
26766
392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
26769
393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
26771
394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
26776
395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
26782
396/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A Magyar Urán Bányászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
26787
14/2014. (XII. 31.) MvM rendelet
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
26788
15/2014. (XII. 31.) MvM rendelet
Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról
26789
52/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
A Turisztikai célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól
26898
53/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
Az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének módosításáról
26912
54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
Az egyes közvetlen adózási tárgyú PM rendeletek, továbbá az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról
26913
55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a szakképzési és felnőttképzési intézményrendszer átalakításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
26924
56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
A fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról
26931
57/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből történő kifizetések utólagos ellenőrzéséről szóló 23/2004. (IV. 22.) PM rendelet hatályon kívül helyezéséről
26934
151/2014. (XII. 31.) ME határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének kinevezéséről
26937
152/2014. (XII. 31.) ME határozat
A Duális Képzési Tanács tagjainak és elnökének megbízásáról
26937
153/2014. (XII. 31.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
26938
154/2014. (XII. 31.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
26938

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.