A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. december 31.,

szerda


 

188. szám


 

Ára: 5460 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól
26558
374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól
26656
375/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „v. a.” betéteseinek kártalanításáról
26668
13/2014. (XII. 31.) MvM rendelet
A 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés pénzügyi végrehajtásáról szóló 11/2004. (IV. 7.) FMM–PM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről
26669
49/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól szóló 4/2013. (II. 19.) NGM rendelet módosításáról
26669
50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről
26670
51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról
26673
60/2014. (XII. 31.) NFM rendelet
Az FHB Életjáradék Ingatlanbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
26679
1868/2014. (XII. 31.) Korm. határozat
A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1107/2014. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
26680
1869/2014. (XII. 31.) Korm. határozat
A központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozatban, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetésének a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatmegosztásához kapcsolódó címrend módosításról szóló 1483/2014. (VIII. 27.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
26682
1870/2014. (XII. 31.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
26686
1871/2014. (XII. 31.) Korm. határozat
Egyes fejezetek közötti átcsoportosításról és Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatásáról
26688
1872/2014. (XII. 31.) Korm. határozat
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatásáról
26690

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.