A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380825. látogatója

Budapest

2014. december 30.,

kedd


 

187. szám


 

Ára: 11445 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
26274
363/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
A szanálási eszközök alkalmazásakor felmerülő, elszámolható költségekről
26292
364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
26294
365/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
26339
366/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
26341
367/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
26344
368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével kapcsolatos módosításáról
26346
369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
A hulladékká vált gépjárművekről
26351
370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
26363
371/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
A szellemi tulajdon védelmére vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról
26379
372/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
26380
11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet
Egyes operatív programok jogcímrendeleteinek módosításáról
26383
12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról
26414
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról
26422
44/2014. (XII. 30.) FM rendelet
A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosításáról
26425
2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet
Az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól
26427
43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról
26429
44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet
A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosításáról
26440
45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet
Egyes közvetett adózási tárgyú PM és NGM rendeletek módosításáról
26448
46/2014. (XII. 30.) NGM rendelet
A pénzügyi ágazati szabályozott szakmákról, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló, a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
26455
47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet
Az egyes adóigazgatási tárgyú NGM rendeletek módosításáról
26476
48/2014. (XII. 30.) NGM rendelet
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet és az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosításáról
26479
58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet módosításáról
26484
59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek az általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatás európai uniós feltételeinek változásával összefüggő módosításáról
26488
1845/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
26492
1846/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
Az új közszolgálati életpálya bevezetéséről
26492
1847/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2015. év december 31-ig tartó cselekvési tervéről
26494
1848/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
A kormányzati lakossági tájékoztató levelek küldésével kapcsolatos feladatokról
26498
1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
Az energiahatékony beszerzésekről
26498
1850/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
Az Országos Atomenergia Hivatal hatósági feladatellátását biztosító anyagi és humán erőforrások rendelkezésre állásához szükséges intézkedésekről, valamint e feladatellátással összefüggésben felsőoktatási ösztöndíj bevezetésének és a duális képzés nukleáris iparban történő bevezetésének vizsgálatáról
26501
1851/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájának módosításáról és a „Zöld könyv az infokommunikációs szektor 2014–2020 közötti fejlesztési irányairól” című akcióterv elfogadásáról
26502
1852/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (KOGART) támogatása érdekében szükséges intézkedésekről
26502
1853/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
A Magyar Mozgókép Közalapítvány tartozásállományának konszolidációjáról szóló 1220/2012. (VI. 26.) Korm. határozat módosításáról
26503
1854/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
A „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges források biztosításáról
26503
1855/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Õszi Fesztivál (Café Budapest) helyzete hosszú távú rendezésének előkészítése, valamint 2014-es megrendezése érdekében szükséges átmeneti intézkedésekről szóló 1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat módosításáról
26505
1856/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
A közvetlen brüsszeli kifizetésű források hatékony felhasználásának kárpát-medencei szintű összehangolásáról és a Magyar Fejlesztési Központ felállításáról, valamint az Éghajlat-politika és Környezetvédelem Alprogrammal (LIFE) kapcsolatos feladatok ellátásáról
26506
1857/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
A GE Infrastructure Hungary Holding Korlátolt Felelősségű Társaság létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról
26507
1858/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
Az IBIDEN Hungary Kft., a Le Bélier Magyarország Zrt. és a BSM Magyarország Kft., a Nemak Győr Kft., az Oracle Hungary Kft., valamint a Zoltek Zrt. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodások megkötéséről
26508
1859/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
26509
1860/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
Az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és az ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2012-0004 azonosító számú („Élő vár Zemplénben” című) projekt támogatásának növeléséről
26529
1861/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről
26532
1862/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 3. prioritásának megállapításáról, valamint a prioritás keretében kiemelt projektek előzetes nevesítéséről és felhívás közzétételéről
26537
1863/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának megállapításáról
26540
1864/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritásának megállapításáról
26542
1865/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve módosításáról
26544
1866/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának megállapításáról, valamint a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Hatékony árvízvédelem Vácon” című) és a KEOP-2.5.0/B-09-12-2013-0001 azonosító számú („Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése” című) projektek támogatásának növeléséről
26549
1867/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-2009-0001 azonosító számú („445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő szakasz” című) projekt és a KÖZOP-3.4.0-09-11-2011-0002 azonosító számú („445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő szakasz – területszerzési költségek” című) projekt közötti forrásátcsoportosításról
26555

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.