A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2014. december 30.,

kedd


 

186. szám


 

Ára: 9555 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2014. évi CII. törvény
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról
26030
2014. évi CIII. törvény
A hűség falvairól
26034
2014. évi CIV. törvény
Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról
26034
2014. évi CV. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
26067
2014. évi CVI. törvény
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő törvények módosításáról
26076
2014. évi CVII. törvény
A közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes törvények módosításáról
26098
2014. évi CVIII. törvény
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról
26111
2014. évi CIX. törvény
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosításáról
26113
2014. évi CX. törvény
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
26127
2014. évi CXI. törvény
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
26136
2014. évi CXII. törvény
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek a tisztességes piaci magatartás megvalósulása érdekében a vállalkozások működésével összefüggő módosításáról
26168
2014. évi CXIII. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése érdekében történő módosításáról
26169
360/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
A 2015. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékéről
26172
361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
26174
57/2014. (XII. 30.) NFM rendelet
Az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
26177

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.