A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381032. látogatója

Budapest

2014. december 29.,

hétfő


 

185. szám


 

Ára: 9870 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
25786
348/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
A nyugellátások és egyes más ellátások 2015. január havi emeléséről
25787
349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról
25789
350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről
25807
351/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság közszférában történő igénybevételéről
25808
352/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő kijelöléséhez, az irányítói és felügyeleti hatáskörök átruházásához, egyes ügyek kiemelt jellegének megszüntetéséhez, valamint a szociális temetés intézménye elhalasztáshoz szükséges rendeletek módosításáról
25809
353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
25811
354/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
25847
355/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
25849
356/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
25850
357/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról
25852
358/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
25971
359/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
25972
76/2014. (XII. 29.) BM rendelet
Egyes személyügyi tárgyú BM rendeletek módosításáról
25974
54/2014. (XII. 29.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
25993
42/2014. (XII. 29.) FM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet módosításáról
25997
43/2014. (XII. 29.) FM rendelet
A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről
25998
40/2014. (XII. 29.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, illetve rendészeti szakvizsgához kötött munkaköreiről, továbbá az alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes kérdésekről
26015
41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet
Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól
26016
42/2014. (XII. 29.) NGM rendelet
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
26017
56/2014. (XII. 29.) NFM rendelet
Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosításáról
26018
1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról
26019
1834/2014. (XII. 29.) Korm. határozat
Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében („EUFOR RCA”) történő további magyar katonai szerepvállalásról
26020
1835/2014. (XII. 29.) Korm. határozat
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával összefüggő személyügyi kérdések rendezéséről
26020
1836/2014. (XII. 29.) Korm. határozat
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos egyes feladatok meghatározásáról
26021
1837/2014. (XII. 29.) Korm. határozat
A budai Várnegyedben a Királyi Palota épületegyütteshez tartozó egykori Lovarda újjáépítéséről és az újjáépítéshez szükséges forrás biztosításáról
26022
1838/2014. (XII. 29.) Korm. határozat
A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásáról szóló 1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
26022
1839/2014. (XII. 29.) Korm. határozat
Az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 azonosító számú („Nemzeti Filmtörténeti Élménypark” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről
26023
1840/2014. (XII. 29.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” című) nagyprojekt támogathatósági feltételeiről
26025
1841/2014. (XII. 29.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról
26025
1842/2014. (XII. 29.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című) projekt támogatási szerződésének módosításáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program keretében egyes hulladékgazdálkodási projektek támogatásának jóváhagyásáról szóló 1654/2013. (IX. 17.) Korm. határozat módosításáról
26027
1843/2014. (XII. 29.) Korm. határozat
A „47. számú főút Hódmezővásárhely északi elkerülő szakasz (K047.14 szakasz)” című projekt Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében történő támogatásáról
26028
1844/2014. (XII. 29.) Korm. határozat
A 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus megrendezéséhez szükséges források biztosításáról
26028

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.