A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381013. látogatója

Budapest

2014. december 29.,

hétfő


 

184. szám


 

Ára: 12390 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2014. évi XCIX. törvény
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról
25470
2014. évi C. törvény
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
25582
2014. évi CI. törvény
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
25761

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.