A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. december 23.,

kedd


 

183. szám


 

Ára: 7980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2014. évi LXXXIX. törvény
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
25271
2014. évi XC. törvény
A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról
25283
2014. évi XCI. törvény
Egyes törvényeknek a nemzeti pénzügyi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról
25286
2014. évi XCII. törvény
Egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról
25292
2014. évi XCIII. törvény
A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról
25297
2014. évi XCIV. törvény
A dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról
25307
2014. évi XCV. törvény
A dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról
25309
2014. évi XCVI. törvény
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról
25318
2014. évi XCVII. törvény
A honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes törvények módosításáról
25321
2014. évi XCVIII. törvény
Egyes építésügyi és területrendezési tárgyú törvények módosításáról
25330
345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet
A központi címregiszterről és a címkezelésről
25333
346/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
25341
60/2014. (XII. 23.) MNB rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 39/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról
25342
74/2014. (XII. 23.) BM rendelet
A folyók mértékadó árvízszintjeiről
25344
75/2014. (XII. 23.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2015. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről, valamint a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról
25374
53/2014. (XII. 23.) EMMI rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
25377
40/2014. (XII. 23.) FM rendelet
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
25403
41/2014. (XII. 23.) FM rendelet
A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról
25404
20/2014. (XII. 23.) IM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
25406
38/2014. (XII. 23.) NGM rendelet
A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet módosításáról
25422
39/2014. (XII. 23.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 4/2014. (II. 6.) NGM rendelet módosításáról és az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítéséről szóló 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről
25425
55/2014. (XII. 23.) NFM rendelet
Az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
25441
1825/2014. (XII. 23.) Korm. határozat
A XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
25451
1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat
Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról
25453
1827/2014. (XII. 23.) Korm. határozat
A Millenáris Nonprofit Kft. működési kiadásának csökkentéséhez szükséges intézkedések érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
25460
1828/2014. (XII. 23.) Korm. határozat
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az FHB Életjáradék Zrt. részére nyújtandó hitelhez kapcsolódó állami kezességvállalásról
25462
1829/2014. (XII. 23.) Korm. határozat
A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről
25462
1830/2014. (XII. 23.) Korm. határozat
A Finnugor Írókongresszus előkészítése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
25462
1831/2014. (XII. 23.) Korm. határozat
Az Esterházy-család eredeti tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak, illetve az Esterházy-család tagjait ábrázoló képzőművészeti alkotások megvásárlása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
25465
1832/2014. (XII. 23.) Korm. határozat
Az európai uniós programok likviditási helyzetének kezeléséről
25467

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.