A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381529. látogatója

Budapest

2014. december 19.,

péntek


 

181. szám


 

Ára: 3885 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
24964
341/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról
24965
342/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
Egyes területrendezési, településfejlesztési és településrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
24966
343/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
24977
1798/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
Ukrajna megsegítését célzó NATO pénzügyi alaphoz történő magyar hozzájárulásról
24980
1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat visszavonásáról
24982
1800/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
24982
1801/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról, továbbá a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1670/2014. (XI. 20.) Korm. határozat módosításáról
24985
1802/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „v. a.”-val kapcsolatos egyes intézkedésekről
25003
1803/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
Bizonyos veszélyes hulladékkal összefüggésben felmerült közegészségügyi kérdések megoldására irányuló feladatokról
25005
1804/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A vízügyi igazgatási szervek 2014. október 1. és december 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi-, vízminőségi-, helyi vízkárelhárítási védekezési feladatainak finanszírozásáról
25005
1805/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
Egyes önkormányzatok gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzése érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
25006
1806/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
Az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
25008
1807/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A felszámolói névjegyzékvezetéssel összefüggő létszámátadással kapcsolatosan a Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
25010
1808/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer működtetésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
25013
1809/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A Beruházás ösztönzési célelőirányzattal összefüggő létszámátadással kapcsolatosan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
25016
1810/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban a vidékfejlesztési program végrehajtásához szükséges beruházási kiadások fedezetének biztosítása érdekében az Uniós Fejlesztések és a Földművelésügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
25018
1811/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezet és a Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
25020
1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról
25022
1813/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2014. július 1. és 2014. december 31. közötti szakaszának megvalósítása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
25033
1814/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A soltvadkerti református templom épületének felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
25035
1815/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A Festetics-kastély történelmi kastélykertjének megújulásához közvetlenül kapcsolódó beruházás érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
25037
1816/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali feladatok költségeinek biztosítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
25039
1817/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Demokrácia-központok tevékenységének, valamint az erdélyi szórványkollégiumok működési és beruházási költségei finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
25041
1818/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról
25043
1819/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
Az Esterházy család sírdombjának megközelítését biztosító intézkedések érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
25045
1820/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A fertődi Esterházy-kastély belső kialakításának megváltoztatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
25047
1821/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A Mezőtúri református kollégium könyvtárának felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
25049
1822/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében történő további előirányzat-átcsoportosításról
25051
1823/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között az Országos Széchényi Könyvtár Mikes Kelemen Program lebonyolításában való részvétele érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
25053
1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
25055

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.