A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2014. december 19.,

péntek


 

180. szám


 

Ára: 7035 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról
24783
59/2014. (XII. 19.) MNB rendelet
A fizetésképtelenség és a várható fizetésképtelenség mint szanálási feltétel tekintetében vizsgálandó követelmények megsértésének számszerűsíthető szempontrendszeréről
24790
70/2014. (XII. 19.) BM rendelet
A 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet módosításáról
24792
71/2014. (XII. 19.) BM rendelet
A büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszergyógykezelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól
24794
52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
24797
16/2014. (XII. 19.) IM rendelet
A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól
24859
17/2014. (XII. 19.) IM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCLX. törvénnyel összefüggő módosításáról
24907
1791/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
Egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló kormányhatározatok módosításáról
24952
1792/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatkörének bővülésével összefüggő feladatokról
24953
1793/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” című) nagyprojekttel összefüggő egyes intézkedésekről
24954
1794/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A KEOP-5.4.0/12-2013-0010 azonosító számú („Elhasználódott, nagy hőveszteségű távhővezetékek cseréje a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. hőellátási körzetében és az Ércbányász lakótelep csatlakoztatása a távvezetékes hőellátásra” című) projekttel összefüggésben a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesítéséről
24954
1795/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának megállapításáról
24955
1796/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.1.1-07-2008-0012 azonosító számú („71. sz. főút Keszthely elkerülő szakasz építése” című) projekt támogatásának növeléséről
24957
1797/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
A TÁMOP-2.4.3.F-14-2014-0002 azonosító számú („Komplex Térségfejlesztési Környezettudatos Munkáltatói Program a hátrányos helyzetű, alulképzett munkaerő tömeges foglalkoztatása érdekében” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
24959

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.