A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2014. február 11.,

kedd


 

18. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2014. évi I. törvény
A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2103
2014. évi II. törvény
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
2114
2014. évi III. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2132
2014. évi IV. törvény
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti Biztonsági Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
2135
2014. évi V. törvény
A Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről
2145
2014. évi VI. törvény
Az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Ûrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Ûrtávközlési Szervezet Üzemeltetési Megállapodásának kihirdetéséről
2162
2014. évi VII. törvény
A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról
2193
28/2014. (II. 11.) Korm. rendelet
Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
2197
29/2014. (II. 11.) Korm. rendelet
A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
2199
1/2014. (II. 11.) HM rendelet
Egyes HM rendeletek szolgálati viszonnyal összefüggő módosításáról
2200
7/2014. (II. 11.) KIM rendelet
Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosításáról
2201
1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
2203
1053/2014. (II. 11.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2013. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról
2208
1054/2014. (II. 11.) Korm. határozat
A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
2208
1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat
A céltartalékok előirányzatból történő átcsoportosításáról
2210
1056/2014. (II. 11.) Korm. határozat
A Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásáról
2213
1057/2014. (II. 11.) Korm. határozat
Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásához és működéséhez szükséges források megteremtéséről
2215

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.