A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380636. látogatója

Budapest

2014. december 18.,

csütörtök


 

179. szám


 

Ára: 4830 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet
A családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról
24662
332/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
24676
333/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről szóló 173/2013. (V. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
24678
334/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet
A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
24679
335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
24680
336/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
24685
337/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet
A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
24685
338/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet
Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedése MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
24686
69/2014. (XII. 18.) BM rendelet
A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről
24687
39/2014. (XII. 18.) FM rendelet
Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról
24693
35/2014. (XII. 18.) AB határozat
A Debreceni Ítélőtábla Pkf.II.20.918/2012/2. számú végzése, valamint a Szolnoki Törvényszék Pk.62.393/1998/31. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
24699
36/2014. (XII. 18.) AB határozat
A diplomáciai vagy egyéb mentesség esetében szükséges eljárásról szóló 1973. évi 7. tvr. 5. § (1) bekezdés második mondata egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
24708
1763/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
24727
1764/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
Az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló Duna Transznacionális Program 2014–2020 elfogadásáról
24735
1765/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról
24736
1766/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
Az Otthonteremtési Program elindításához szükséges intézkedésekről szóló 1331/2011. (X. 12.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
24736
1767/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
Az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020, az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020, valamint az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Programhoz kapcsolódó árfolyam-fedezeti kötelezettségvállalásról
24737
1768/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
Az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program, az MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program, az MFB Önkormányzati Szállítói Előleg-visszafizetési Bankgarancia Program keretösszegének módosításáról, valamint a Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság által felveendő gabona felvásárlási célú forgóeszköz hitelről szóló 1178/2009. (X. 26.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről és a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról
24738
1769/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosításáról a földművelésügyi miniszter egyedi döntése útján történő támogatás nyújtásával
24739
1770/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A nemzetpolitikai szempontból kiemelt célok megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
24742
1771/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
Az ukrajnai humanitárius segítségnyújtás finanszírozásához kapcsolódóan a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
24744
1772/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
24746
1773/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
Az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
24748
1774/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
Az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben a Miniszterelnökség és Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
24751
1775/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
Az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
24753
1776/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium közötti, az új NATO székház finanszírozásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról
24756
1777/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A Tihanyi Alapítvány egyedi támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
24758
1778/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőke-emeléséhez és az ehhez kapcsolódó részesedések rendezéséhez szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
24760
1779/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1542/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
24762
1780/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A Velencei-tavi bicikliút-hálózat fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
24762
1781/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról
24762
1782/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A Belügyminisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
24765
1783/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövő Francia Egyetem fokozatos kialakítása érdekében támogatás biztosításával összefüggő a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
24767
1784/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium kollégiuma működésének finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
24769
1785/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központ megvalósítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
24771
1786/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
Az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. törzstőke- emeléséhez és az ehhez kapcsolódó részesedések rendezéséhez szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
24773
1787/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A Greif BSC Europe Korlátolt Felelősségű Társaság létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról
24775
1788/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A HANKOOK TIRE Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról
24775
1789/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A Systemax Business Services Korlátolt Felelősségű Társaság létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról
24775
1790/2014. (XII. 18.) Korm. határozat
A KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002 azonosító számú [„A Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” című] projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásáról, valamint a KEOP-2.2.1/2F/09-2011-0001 azonosító számú („Komplex Tisza-tó Projekt” című) projekt szakaszolásáról
24776

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.