A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380639. látogatója

Budapest

2014. december 17.,

szerda


 

178. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet
A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről
24547
10/2014. (XII. 17.) MvM rendelet
A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról
24566
67/2014. (XII. 17.) BM rendelet
Egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
24573
68/2014. (XII. 17.) BM rendelet
Az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódóan a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
24610
36/2014. (XII. 17.) FM rendelet
Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról
24610
37/2014. (XII. 17.) FM rendelet
A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról
24614
38/2014. (XII. 17.) FM rendelet
Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosításáról
24623
17/2014. (XII. 17.) HM rendelet
A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról
24636
14/2014. (XII. 17.) IM rendelet
A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről
24639
15/2014. (XII. 17.) IM rendelet
A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról
24650
44/2014. (XII. 17.) OGY határozat
László Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
24655
45/2014. (XII. 17.) OGY határozat
A magyar zászló és címer napjáról
24655
46/2014. (XII. 17.) OGY határozat
Az ügyészség 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
24655
47/2014. (XII. 17.) OGY határozat
Az ügyészség 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
24656
48/2014. (XII. 17.) OGY határozat
Az ügyészség 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
24656
49/2014. (XII. 17.) OGY határozat
Az ügyészség 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
24656
50/2014. (XII. 17.) OGY határozat
Az ügyészség 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
24656
51/2014. (XII. 17.) OGY határozat
A Kúria 2013. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
24657
52/2014. (XII. 17.) OGY határozat
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2013. évi beszámolója elfogadásáról
24657

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.