A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. december 16.,

kedd


 

177. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
330/2014. (XII. 16.) Korm. rendelet
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő részesedésszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
24504
65/2014. (XII. 16.) BM rendelet
A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet módosításáról
24505
66/2014. (XII. 16.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról
24507
35/2014. (XII. 16.) FM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról
24530
12/2014. (XII. 16.) IM rendelet
A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól
24531
13/2014. (XII. 16.) IM rendelet
A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól
24535
463/2014. (XII. 16.) KE határozat
Rektori megbízásról
24543
1762/2014. (XII. 16.) Korm. határozat
A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megszüntetésével kapcsolatos egyes kérdésekről
24543
150/2014. (XII. 16.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
24544

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.