A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. december 15.,

hétfő


 

176. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet
Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
24419
324/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet
A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
24424
325/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
24439
326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet
A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megszüntetéséről
24443
327/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet
A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról
24446
328/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
24450
329/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet
A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
24451
63/2014. (XII. 15.) BM rendelet
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről
24452
64/2014. (XII. 15.) BM rendelet
A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosítása az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatban
24458
1742/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról
24459
1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról
24467
1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről
24470
1745/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
Egyes költségvetési szervekkel kapcsolatos időszerű intézkedésekről
24472
1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról
24473
1747/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
A Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról
24484
1748/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
Egyes kulturális programok támogatásáról
24484
1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről
24484
1750/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről
24485
1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről
24486
1752/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
A Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról
24488
1753/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
24488
1754/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1099/2014. (III. 4.) Korm. határozat és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2013. (III. 26.) Korm. határozat szerinti elszámolási és visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje módosításáról
24490
1755/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat és a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020) elfogadásáról szóló 1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról
24490
1756/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
A munkaügyi szakigazgatási szervek egyes funkcióinak átadás-átvétele érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
24491
1757/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
A Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
24493
1758/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
Az üzemeltetési feladatok rendezése érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
24495
1759/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
A mindennapos testnevelés részét képező Kölyökatlétikai Program folytatásához szükséges forrás biztosításáról
24497
1760/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
A fejezeti tartalék terhére történő átcsoportosításról
24497
1761/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
24499

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.