A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370973. látogatója

Budapest

2014. december 13.,

szombat


 

174. szám


 

Ára: 7350 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
11/2014. (XII. 13.) MEKH rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról
24204
12/2014. (XII. 13.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról
24206
56/2014. (XII. 13.) MNB rendelet
A „Homoki-Nagy István” ezüst emlékérme kibocsátásáról
24226
57/2014. (XII. 13.) MNB rendelet
A „Homoki-Nagy István” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
24227
62/2014. (XII. 13.) BM rendelet
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról
24229
16/2014. (XII. 13.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról
24231
11/2014. (XII. 13.) IM rendelet
A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
24234
52/2014. (XII. 13.) NFM rendelet
Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
24366
53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet
Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról
24375
462/2014. (XII. 13.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
24384

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.