A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381009. látogatója

Budapest

2014. december 12.,

péntek


 

173. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
312/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet
A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a másik fél területén tervezett egészségügyi ellátás igénybevételének elősegítéséről szóló nemzetközi megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
24145
313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet
A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól
24146
314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet
A halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról
24153
315/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet
Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról
24156
316/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet
Az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
24159
317/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
24161
60/2014. (XII. 12.) BM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
24162
61/2014. (XII. 12.) BM rendelet
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról
24162
34/2014. (XII. 12.) FM rendelet
A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet, valamint a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet módosításáról
24166
8/2014. (XII. 12.) IM rendelet
A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról
24171
9/2014. (XII. 12.) IM rendelet
A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról
24177
10/2014. (XII. 12.) IM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (III. 6.) KIM rendelet módosításáról
24184
1730/2014. (XII. 12.) Korm. határozat
Az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról
24186
1731/2014. (XII. 12.) Korm. határozat
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
24186
1732/2014. (XII. 12.) Korm. határozat
Az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről
24187
1733/2014. (XII. 12.) Korm. határozat
Az uniós programok 2014-es kifizetési tervének teljesüléséről
24187
1734/2014. (XII. 12.) Korm. határozat
Az európai strukturális és beruházási alapokból támogatással rendelkező vállalkozások biztosítékmentességéről
24188
1735/2014. (XII. 12.) Korm. határozat
A honvédelmi célra felesleges és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítéséből származó bevételek felhasználásáról
24188
1736/2014. (XII. 12.) Korm. határozat
Az Igazságügyi Hivatalnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalból történő kiválásával összefüggésben a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
24190
1737/2014. (XII. 12.) Korm. határozat
A büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
24192
1738/2014. (XII. 12.) Korm. határozat
A közszolgálati életpálya kidolgozásával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges, a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
24194
1739/2014. (XII. 12.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Központi Statisztikai Hivatal fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
24196
1740/2014. (XII. 12.) Korm. határozat
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlan értékesítéséből befolyt bevétel felhasználásáról
24198
146/2014. (XII. 12.) ME határozat
A Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia (IACA) Közgyűlésein való részvételről
24200
147/2014. (XII. 12.) ME határozat
A Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
24200
148/2014. (XII. 12.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
24200
149/2014. (XII. 12.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Seychelle Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
24201

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.