A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2014. december 11.,

csütörtök


 

172. szám


 

Ára: 4830 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2014. évi LXXXIII. törvény
Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről
24024
2014. évi LXXXIV. törvény
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról
24035
2014. évi LXXXV. törvény
Az egyes jogállási törvények módosításáról
24045
2014. évi LXXXVI. törvény
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról
24056
2014. évi LXXXVII. törvény
Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról
24069
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
24073
310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
24086
311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
Egyes bányászattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
24112
49/2014. (XII. 11.) NFM rendelet
A Millenáris Kulturális Tudományos Nonprofit Kft. és a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
24138
50/2014. (XII. 11.) NFM rendelet
Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet és a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet módosításáról
24138
51/2014. (XII. 11.) NFM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet módosításáról
24139
43/2014. (XII. 11.) OGY határozat
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
24141

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.