A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371016. látogatója

Budapest

2014. december 5.,

péntek


 

167. szám


 

Ára: 10815 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
17893
306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről
18106
307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
18106
55/2014. (XII. 5.) BM rendelet
A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól
18112
56/2014. (XII. 5.) BM rendelet
A rendőrségi fogdák rendjéről
18118
57/2014. (XII. 5.) BM rendelet
A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól
18129
58/2014. (XII. 5.) BM rendelet
A pártfogó felügyelői és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról
18136
30/2014. (XII. 5.) FM rendelet
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon követhetőségének javításához kapcsolódó ellenőrzésről és fizetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztéséről
18138
Köf.5040/2014/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
18140
1722/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
A Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat, valamint a Cigányügyi Egyeztető Tanács létrehozásáról szóló 1048/2013. (II. 12.) Korm. határozat módosításáról
18146
1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18147
1724/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
Az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0007 azonosító számú („Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-Alföldi szakaszának megvalósítása” című) projekt támogatásának növeléséről
18151
1725/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósítani tervezett egyes projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról és a prioritás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről
18153
1726/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról és a prioritás keretében megvalósítani tervezett projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 2029/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
18163
1727/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.1.1-07-2008-0030 azonosító számú („76. sz. főút Hévíz elkerülő szakaszainak építése” című) projekt támogatásának növeléséről
18163
1728/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0045 azonosító számú („Integrált úthálózat-üzemeltetés megvalósítás” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
18165

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.