A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381531. látogatója

Budapest

2014. december 5.,

péntek


 

166. szám


 

Ára: 12075 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
298/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény mellékletei módosításának kihirdetéséről
17588
299/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
Egyes Korm. rendeleteknek a felszámolási eljárásban a világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról
17663
300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról
17668
301/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
A repülőtér légiközlekedés-védelme céljából szedett díjak tervezése, jóváhagyása és felhasználása ellenőrzésének szabályairól
17693
302/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv általi átvételéről, a nyilvános repülőtér üzemben tartója részére történő visszaadásáról és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv indokolt költségei megtérítésének szabályairól, valamint a védelmi ellenőrzés felügyeletéről
17696
303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
17701
304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
17705
53/2014. (XII. 5.) BM rendelet
A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól
17710
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
17711
1004/2014. (XII. 5.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának összetételéről
17855
453/2014. (XII. 5.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
17856
454/2014. (XII. 5.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
17856
455/2014. (XII. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
17857
456/2014. (XII. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
17857
1709/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
Az egyrészről a nyugat-afrikai államok, a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
17858
1710/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
Az igazságügyi politikáról
17858
1711/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
Az egészségügyi alapellátási rendszer felülvizsgálatáról és az azzal összefüggő feladatokról
17859
1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
Az Idősek Tanácsáról
17860
1713/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
A Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
17861
1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
Az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
17861
1715/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
17870
1716/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
17872
1717/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
17875
1718/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról
17876
1719/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások biztosítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
17879
1720/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek között a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázat kezelése céljából történő előirányzat-átcsoportosításról
17881
1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a Belügyminisztérium és a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról és egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről
17883
139/2014. (XII. 5.) ME határozat
Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
17888
140/2014. (XII. 5.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
17888
141/2014. (XII. 5.) ME határozat
A Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
17889
142/2014. (XII. 5.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
17889
143/2014. (XII. 5.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
17889
144/2014. (XII. 5.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék készletek kölcsönös tárolásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
17890

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.