A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. november 27.,

csütörtök


 

162. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
16264
49/2014. (XI. 27.) MNB rendelet
A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
16854
50/2014. (XI. 27.) EMMI rendelet
Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosításáról
17171
36/2014. (XI. 27.) NGM rendelet
A díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról
17172
47/2014. (XI. 27.) NFM rendelet
A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
17173
48/2014. (XI. 27.) NFM rendelet
A Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
17174
432/2014. (XI. 27.) KE határozat
Bírói felmentésről
17175
433/2014. (XI. 27.) KE határozat
Bírói felmentésről
17175
434/2014. (XI. 27.) KE határozat
Bírói felmentésről
17175
435/2014. (XI. 27.) KE határozat
Bírói felmentésről
17176
436/2014. (XI. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17176
437/2014. (XI. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17176
438/2014. (XI. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17177
439/2014. (XI. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17177
440/2014. (XI. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17177
441/2014. (XI. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17178
442/2014. (XI. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17178
443/2014. (XI. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17178
444/2014. (XI. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17179
445/2014. (XI. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17179
446/2014. (XI. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17179
447/2014. (XI. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17180
448/2014. (XI. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
17180
449/2014. (XI. 27.) KE határozat
A 311/2011. (XII. 13.) KE határozat módosításáról
17180

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.