A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381518. látogatója

Budapest

2014. november 25.,

kedd


 

160. szám


 

Ára: 4830 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2014. évi LXVIII. törvény
Az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről
15888
2014. évi LXIX. törvény
Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodásban meghatározott nyilatkozatok megtételéről
15894
2014. évi LXX. törvény
Az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről
15896
2014. évi LXXI. törvény
Egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról
15915
2014. évi LXXII. törvény
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról
15918
2014. évi LXXIII. törvény
Egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról
15970
50/2014. (XI. 25.) BM rendelet
A Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Beregi árapasztó tározó és a Lónyai árapasztó fióktározó területével érintett földrészletek jegyzékéről
15984
27/2014. (XI. 25.) FM rendelet
A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
15988
28/2014. (XI. 25.) FM rendelet
A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról
16006

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.