A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2014. február 7.,

péntek


 

16. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet
Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosításáról
2005
26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet
A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
2044
9/2014. (II. 7.) BM rendelet
Egyes tűz elleni védekezésről és műszaki mentésről szóló miniszteri rendeletek módosításáról
2050
9/2014. (II. 7.) VM rendelet
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
2053
4/2014. (II. 7.) OGY határozat
A Jászkun önmegváltás emléknapjáról
2058
5/2014. (II. 7.) OGY határozat
A Magyar Ápolók Napjáról
2058
6/2014. (II. 7.) OGY határozat
A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat módosításáról
2059
1042/2014. (II. 7.) Korm. határozat
Az Oroszországi Föderációban és az Azerbajdzsáni Köztársaságban történő vízumkiadással kapcsolatos egyes feladatokról
2060
1043/2014. (II. 7.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaságnak az Európai Bíróság előtti képviseletéről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 1084/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
2060
1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat
A Piacfelügyeleti Munkacsoportról
2061
1045/2014. (II. 7.) Korm. határozat
A BorsodChem Zrt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről
2062
1046/2014. (II. 7.) Korm. határozat
A József Attila Színház támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
2063
1047/2014. (II. 7.) Korm. határozat
A Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
2065
1048/2014. (II. 7.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról
2065
1049/2014. (II. 7.) Korm. határozat
Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítását (ELI-ALPS) célzó nagyprojekt 2. fázisához szükséges forráskeret módosításáról
2067
1050/2014. (II. 7.) Korm. határozat
A KÖZOP-4.5.0-09-11/2012-0003 azonosító számú („A Budapesti Szabadkikötő intermodális fejlesztése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, és támogatásának jóváhagyásáról
2067
1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat
A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről
2069
19/2014. (II. 7.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a polgári ügyekben nyújtandó jogsegélyről szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
2072
20/2014. (II. 7.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között a polgári ügyekben nyújtandó jogsegélyről szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
2072

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.