A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2014. november 19.,

szerda


 

157. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról
15360
7/2014. (XI. 19.) MvM rendelet
A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról
15361
8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
15363
35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
Egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
15376
46/2014. (XI. 19.) NFM rendelet
Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról
15395
Köf.5030/2014/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
15396
Köf.5033/2014/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
15399
1656/2014. (XI. 19.) Korm. határozat
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló Bozsik Stadion fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedésekről
15404
1657/2014. (XI. 19.) Korm. határozat
Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
15404
131/2014. (XI. 19.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
15407
132/2014. (XI. 19.) ME határozat
Főiskolai tanár kinevezéséről
15407
133/2014. (XI. 19.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról
15407

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.