A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2014. november 13.,

csütörtök


 

154. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2014. évi LVI. törvény
Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
15186
2014. évi LVII. törvény
Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
15194
2014. évi LVIII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
15200
2014. évi LIX. törvény
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
15212
2014. évi LX. törvény
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról
15212
2014. évi LXI. törvény
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról
15221
43/2014. (XI. 13.) MNB rendelet
A „Lechner Ödön” ezüst emlékérme kibocsátásáról
15223
44/2014. (XI. 13.) MNB rendelet
A „Lechner Ödön” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
15225
45/2014. (XI. 13.) MNB rendelet
A „Zrínyi Miklós” ezüst emlékérme kibocsátásáról
15227
46/2014. (XI. 13.) MNB rendelet
A „Zrínyi Miklós” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
15229
1/2014. KMJE jogegységi határozat
A Kúria közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozata
15231
41/2014. (XI. 13.) OGY határozat
A Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről című beszámoló elfogadásáról
15234
426/2014. (XI. 13.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
15234
427/2014. (XI. 13.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
15235

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.