A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2014. november 7.,

péntek


 

153. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet
A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól
15148
33/2014. (XI. 7.) AB határozat
A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseivel kapcsolatos bírói kezdeményezések elutasításáról
15163
1632/2014. (XI. 7.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról
15174
1633/2014. (XI. 7.) Korm. határozat
A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem” című) és a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0002 azonosító számú („Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem” című) projektek összköltségének növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projektek második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról
15178
1634/2014. (XI. 7.) Korm. határozat
A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról
15180
1635/2014. (XI. 7.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0010 azonosító számú („Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók építése II. ütem” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
15183

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.