A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381009. látogatója

Budapest

2014. november 3.,

hétfő


 

149. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelet
Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
14756
41/2014. (XI. 3.) MNB rendelet
A „Ganz Ábrahám” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
14762
21/2014. (XI. 3.) FM rendelet
A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet, valamint a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet módosításáról
14764
22/2014. (XI. 3.) FM rendelet
A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosításáról
14766
23/2014. (XI. 3.) FM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről
14770
32/2014. (XI. 3.) AB határozat
A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 137. § (1) bekezdése nemzetközi szerződésbe ütközésének, valamint alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
14772
Köf.5.020/2014/7. számú végzés
A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése
14786
423/2014. (XI. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
14787
424/2014. (XI. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
14787
425/2014. (XI. 3.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
14788
1594/2014. (XI. 3.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és az Európai Ûrügynökség között Magyarország csatlakozásáról az Európai Ûrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó szerződési feltételekről szóló Megállapodás kihirdetéséről
14788
1595/2014. (XI. 3.) Korm. határozat
A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról
14789
1596/2014. (XI. 3.) Korm. határozat
A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásáról
14789
1597/2014. (XI. 3.) Korm. határozat
A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyéhez szükséges forrás biztosításáról és a kapcsolódó intézkedésekről
14790

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.